Dom i ogród

Znaczenie precyzyjnego wykrywania wycieków

Lokalizacja wycieku to najważniejsza informacja w systemie wody. Lokalizacja wycieku może pomóc w ustaleniu źródła wycieku i zapobieganiu niepotrzebnym naprawom. Najczęstszym sposobem znalezienia miejsca wycieku wody jest wykonanie testu dźwięku, jednak nie jest to jedyna metoda.

Fachowe sposoby lokalizacji wycieków wody

Test dźwięku jest wykonywany poprzez nasłuchiwanie odgłosów płynącej wody dochodzącej z domu lub z zewnątrz. Innym sposobem na znalezienie miejsca wycieku wody jest użycie specjalnego urządzenia zwanego barwnikiem śledzącym, które oznacza wycieki kolorem i wskazuje, gdzie się one znajdują.

Wyciek to dziura, która umożliwia ucieczkę wody z podziemnej rury. Ta dziura jest zwykle spowodowana korozją, korozją lub pęknięciem, jaką lokalizacja wycieków wody z pomocą profesjonalistów transparentnie ukaże.

Lokalizację wycieków można śledzić za pomocą różnych metod:

1) Geofony – służą do lokalizacji źródła hałasu pod ziemią i są często używane w połączeniu z innymi metodami.

2) Radar penetrujący grunt – metoda ta wykorzystuje fale elektromagnetyczne do stworzenia obrazu tego, co znajduje się pod powierzchnią gruntu.

3) Akustyczne wykrywanie nieszczelności — ta metoda wykorzystuje mikrofony i hydrofony do nasłuchiwania nieszczelności z dużych odległości.

Lokalizacja nieszczelności to proces lokalizowania nieszczelności w rurociągu lub systemie wodociągowym. Proces lokalizacji wycieków można przeprowadzić ręcznie lub przy użyciu różnego rodzaju automatycznych urządzeń do lokalizacji wycieków.

Spektrum znakomitych środków wykrywania wycieków

Najpopularniejszym typem automatycznego sprzętu do wykrywania nieszczelności jest detektor emisji akustycznej (AE). Tego typu detektory wykorzystują fale dźwiękowe do wykrywania wycieków w rurociągach i są często używane do wykrywania wycieków w podziemnych rurociągach.

Detektor emisji akustycznej działa, nasłuchując dźwięku uciekających pęcherzyków gazu, gdy poruszają się one w rurociągu, a następnie przesyłają te informacje z powrotem do urządzenia. Emisje akustyczne są zwykle wykrywane przez hydrofony umieszczone wzdłuż rurociągu, a hydrofony te mogą być rozmieszczone w odstępach tak małych, jak 10 stóp, w zależności od typu i rozmiaru monitorowanej rury.

Wycieki można znaleźć w dowolnym miejscu systemu. Miejsce wycieku należy określić przed wykonaniem jakichkolwiek prac naprawczych.

Niektóre z typowych wycieków to:

-Wadliwe zawory lub rury

– Sprężarka mająca wady

– Nieszczelne uszczelki lub uszczelki

– Luźne połączenia i złącza